Djurens rätt.

http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/forbjud-palsfarmning


Förbjud pälsfarmer i Sverige! I Sverige är det tillåtet att föda upp och döda djur för deras pälsars skull. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska nu uppdateras, men pälsfarmningen är inte en av de frågor som uttryckligen ska ses över. Sverige halkar efter när flera länder inför förbud mot pälsdjursuppfödning. Djurens... Rätt tycker att detta är skandal och vi tänker göra pälsfarmningen till en valfråga 2010. Hjälp oss att påverka!

Klicka på bilden eller länken. Gå in och skriv på protestlistan!