Läs alla nummer
Detta är otroligt ... Läs alla nummer ....


Långsamt och i ordning.

Var noga med att inte missa någon:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Bläddra ned ........................
I morgon ska jag lära dig ABC: s